Theo Cục Thống kê HN, quý I/2008 đã thu hút được 72 dự án (cả cấp mới và tăng vốn) với tổng vốn đăng ký là 584,8 triệu USD. Trong đó, cấp mới là 67 dự án với vốn đầu tư đăng ký 542 triệu USD.