Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn, chủ dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, cây cầu này sẽ thông xe vào 2/9/2009...