Với đại đa số ý kiến đồng tình, Nghị quyết về khung giá đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2008 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua vào cuối phiên họp chiều qua, 5-12.