UBND thành phố Hà Nội cho biết đang khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch 5 đô thị vệ tinh, 3 thị trấn sinh thái, 14 vùng huyện.

Một số quy hoạch chuyên ngành như công nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, thoát nước, giao thông vận tải... cũng đang khẩn trương nghiên cứu.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã lựa chọn, phê duyệt 17 quy hoạch phân khu, trong đó 11 quy hoạch phân khu này đã được thông qua. Dự kiến, trong tháng 5, thành phố sẽ thông qua 6 phân khu còn lại.

Nguồn HNM