Chiều 10/8, Văn phòng UBND TP ra thông báo của UBND TP yêu cầu: Các cấp các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo công tác tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2017 và kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020;

Ha Noi: Tap trung thao go kho khan cho DN, day nhanh tien do giai ngan - Anh 1

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành để điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2017; Tiếp tục các giải pháp tháo gỡ mọi khó khăn cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án đầu tư lớn có khả năng quyết định triển khai trong năm 2017 và các dự án đầu tư lớn nguồn vốn cả trong và ngoài nước có khả năng cấp phép trong năm 2017; Đẩy nhanh giải ngân XDCB; tập trung hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng yêu cầu, tiến độ;chỉ đạo công tác quản lý, đầu tư xây dựng chợ, công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố;

Đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các trường học TP, phấn đầu khánh thành và khai giảng nhân dịp năm học mới 2017 - 2018; công tác tuyển sinh năm học 2017 -2018; chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017; công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết; đảm bảo điện, nước sinh hoạt hè 2017.