(VietNamNet) - UBND TP Hà Nội muốn hỗ trợ kinh phí đào tạo pháp luật quốc tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ các cơ quan tư pháp.

- Đánh giá 4 năm thực hiện hỗ trợ các cơ quan tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND TP Hà Nội vừa nhận định "cán bộ, công chức các ngành tư pháp ít được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức pháp luật quốc tế và ngoại ngữ". Báo cáo HĐND TP ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: "Chế độ tiền lương, phụ cấp theo qui định cho cán bộ tư pháp mặc dù có tăng nhưng chưa tương xứng, chưa được cải thiện một cách cơ bản, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tại đô thị lớn như Thủ đô". Ông Khanh cho hay, toàn ngành kiểm sát nhân dân TP hiện nay có 688 biên chế. Trong 4 năm qua, 956 lượt cán bộ, công chức ngành kiểm sát Hà Nội đã được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành. Toàn ngành tòa án Thủ đô được phân bổ 834 biên chế, trong đó có 367 thẩm phán. Biên chế hiện có của ngành tòa án là 795 cán bộ. "Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thủ đô phát triển mạnh thời gian qua, đến nay toàn thành phố có hơn 1.350 luật sư và 1.200 luật sư tập sự thuộc hơn 500 tổ chức hành nghề này" - lãnh đạo Hà Nội công bố. Về lực lượng công an TP, Hà Nội cho biết tại 6 phòng điều tra và 29 cơ quan điều tra cấp huyện có khoảng 1.080 điều tra viên. Bốn năm qua, Công an Thành phố đã bổ nhiệm mới 535 điều tra viên các cấp, bố trí 762 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ 2.542 phiên tòa. Theo lãnh đạo Hà Nội, với vị trí là Thủ đô "đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước" - công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các ngành tư pháp và bổ trợ tư pháp phải có đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng... Do đó, UBND TP Hà Nội đề nghị HĐND TP một số vấn đề cụ thể, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật quốc tế, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trao đổi, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp. Phó Chủ tịch Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng chính thức ký trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp TP Hà Nội, như: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia... nhằm điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp từ nguồn thu tăng ngân sách của Thành phố, phù hợp yêu cầu phát triển. Thoại Mi