Với mục tiêu 6 tháng cuối năm trung bình kim ngạch xuất khẩu đạt 671 triệu USD/tháng và tổng kim ngạch cả năm 2009 đạt 7.144 triệu USD, tăng 3% so với năm 2008, hiện nay Hà Nội đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, tổ chức cho doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hội chợ trong nước và quốc tế để tìm kiếm thị trường và bạn hàng; hỗ trợ thông tin có tính chất dự báo về thị trường, khách hàng, giá cả, cung cầu giúp doanh nghiệp chủ động đối phó với những biến động trên thị trường; tổ chức các lớp tập huấn về chính sách mới về tín dụng, thủ tục hải quan... Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, Sở Công Thương cũng đang đề nghị với thành phố từ nay đến 2010 hỗ trợ 100% công tác xúc tiến thương mại thay cho mức hỗ trợ 50-70% hiện thời, đồng thời có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu các ngành nghề sử dụng nhiều lao động và vật tư trong nước. Theo kế hoạch, thành phố sẽ sớm ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu và hoàn thành việc đầu tư xây dựng phòng trưng bày hàng hóa xuất khẩu tương xứng với tầm vóc Thủ đô. Thành phố cũng mong muốn doanh nghiệp chủ động nghiên cứu thông tin thị trường, tăng cường liên hệ với thương vụ tại các nước, kiều bào ta ở nước ngoài hơn nữa để kịp thời nắm bắt các diễn biến của thị trường; bám sát các thay đổi trong sản xuất và kinh doanh nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu; chủ động tổ chức sản xuất và xuất khẩu theo năng lực của mình và nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, để hoạt động xuất khẩu phát triển bền vững, các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng theo tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tạo dựng uy tín, thương hiệu của sản phẩm.