Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tất cả các BV tuyến thành phố thực hiện kế hoạch luân phiên về BV tuyến huyện.

Cán bộ đi luân phiên là bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh viên, kỹ thuật viên đã được cấp chứng chỉ hành nghề, loại trừ những đối tượng được miễn thực hiện theo quy định. Việc cử cán bộ đi luân phiên không vượt quá 20% tổng số cán bộ chuyên ngành của đơn vị, đảm bảo công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nhân lực. Đơn vị tiếp nhận phải xác định rõ nhu cầu cần hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và xây dựng kế hoạch để tiếp nhận cán bộ. Sở vừa yêu cầu đến ngày 5-12, tất cả các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh công lập phải xây dựng xong kế hoạch thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn năm 2015 và hàng năm.

Tuyết Mai