Ngày 8-11, Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Thông báo kết luận số 130- TB/TW ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31-8-2007 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố ".

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, từ năm 2007 đến nay, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn thành phố luôn ở mức cao so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Trong đó có nhiều vụ khiếu kiện đông người phức tạp, gây mất an ninh trật tự công cộng. 5 năm qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp gần 400.000 lượt người đến KNTC (trong đó, thụ lý theo thẩm quyền 18.913 vụ, đã giải quyết được 17.994 vụ, đạt tỷ lệ 94%); đồng thời tiếp nhận, xử lý 240.000 đơn các loại. Từ thực tế giải quyết các vụ KNTC chỉ có 9% khiếu nại (KN) đúng, 20% KN có đúng, có sai; 67% KN sai; 15% tố cáo (TC) đúng, 46% TC có đúng, có sai, 39% TC sai. Qua đó đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng, 211.000m2 nhà, đất; thu hồi 282 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả lại người dân 87,7 tỷ đồng và 5120m2 đất nhà; kiến nghị xử lý kỷ luật 1.080 người, chuyển cơ quan điều tra 24 vụ việc. Thực tế cho thấy công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC còn không ít hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý...

Theo Thành ủy Hà Nội, diễn biến tình hình, tính chất phức tạp và mức độ gay gắt trong KNTC (nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng) trên địa bàn thành phố chưa có dấu hiệu giảm bớt. Do vậy, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền của thành phố cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kiên quyết thu hồi những trường hợp sử dụng không hiệu quả, không đúng đối tượng và sai mục đích. Thành phố đặc biệt lưu ý, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (khâu mấu chốt dẫn đến các KNTC), các địa phương phải thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

HN