Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng học sinh tuyển vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014 đều tăng, riêng khối lớp 1 tăng hơn 11.000 học sinh do tăng dân số cơ học đối với lứa tuổi sinh năm 2007 (năm con heo vàng).

Hình minh họa

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc tổ chức tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1 và lớp 6 là trách nhiệm của UBND các quận, huyện. Việc tuyển sinh trước hết phải đảm bảo cho các cháu có đủ chỗ học dù là trường công hay trường tư. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cần xác định rõ số lượng học sinh vào lớp 1 tăng lên so với năm trước, tập trung ở quận, huyện nào để có giải pháp cụ thể. Những quận, huyện có mức tăng đột biến thì Sở GD&ĐT phải giám sát trực tiếp.

Để giải quyết hai vấn đề lớn còn tồn tại hiện nay của Hà Nội là quy mô lớp học lớn và diện tích đất bình quân/học sinh nhỏ, thành phố đang triển khai đề án mạng lưới trường học tầm nhìn 2020 đến 2030. Theo đề án, mục tiêu ưu tiên số một được đặt ra là dành quỹ đất xây trường, bảo đảm cho hệ thống giáo dục Thủ đô không chỉ đủ về số trường mà còn được đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị...

Giải pháp để có quỹ đất xây trường từ nay đến năm 2030 là ưu tiên dành quỹ đất 5% phục vụ công cộng, tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học. Đối với khu vực nội thành không còn quỹ đất trống, tùy theo điều kiện thực tế về nhu cầu cải tạo, mở rộng diện tích của từng trường, các đơn vị có thể xin ý kiến cấp có thẩm quyền về phương án nâng thêm tầng, bố trí học sinh học ở tầng thấp, cán bộ, giáo viên làm việc ở tầng cao.

Theo Gia đình