Hỏng nút power, (ko bật tắt bằng nút này đc) thì hết bao xiền bạn ơi?

Chúc các mẹ 1 ngày đầu xuân làm việc hiệu quả, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Hỏng nút power, (ko bật tắt bằng nút này đc) thì hết bao xiền bạn ơi?