Trong cuộc họp ngày 27/5 do UBND TP Hà Nội tổ chức về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả thực hiện đấu giá đất trên địa bàn TP chỉ đạt trên 26% so với kế hoạch. Cũng trong cuộc họp này, lãnh đạo sở, ngành liên quan và các quận, huyện đã kiến nghị TP chuyển từ phương án tổ chức bán đấu giá từng lô đất riêng lẻ sang bán cả lô cho nhà đầu tư hoặc xây nhà xong mới tổ chức bán đấu giá.