Đoạn thử nghiệm "con đường gốm sứ ven sông Hồng" dài 200 m sẽ được triển khai xây dựng trong tháng 1 và hoàn thiện trước Tết Nguyên đán Mậu Tý. Mọi công việc chuẩn bị hiện đã gần hoàn tất.