Ngày 12/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an Hà Nội đã triệu tập giám đốc 2 công ty bị tình nghi huy động vốn bằng ngoại tệ trả lãi cao được đăng công khai trên mạng.