Đây là hai cơ sở chuyên thu mua, kinh doanh và chế biến các loại da động vật hoạt động từ rất lâu và đã có nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân về mức độ gây ô nhiễm môi trường.