(AutoPro) - Đợt diễu hành xe cổ với 20 xe tham dự và phần nhiều là xe...chưa cổ!Xem tiếp