KTĐT - Trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội ước đạt 8,06 tỷ USD, tăng 26% so cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu địa phương đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2010.

Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng mạnh là bởi tỷ giá ngoại tệ đứng ở mức cao cộng thêm đơn giá xuất khẩu của nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn tiếp tục tăng ở mức cao so với cùng kỳ 2010.

Cũng trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp Hà Nội đã nhập khẩu một lượng hàng hóa trị giá trên 20,56 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Cân đối giữa nhập khẩu và xuất khẩu trong 10 tháng qua, Hà Nội ước nhập siêu trên 12,5 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ và bằng 155% kim ngạch xuất khẩu.