Tính đến 31/12/2015, Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp TP, 3.487 di tích chưa xếp hạng.

Ha Noi nhan dien duoc gan 6.000 di tich - Anh 1

Bức tranh tổng thể về di tích tại Hà Nội đã chính thức hoàn thành sau hơn 2 năm thực hiện tổng kiểm kê, đánh giá phân loại di tích trên địa bàn TP (từ tháng 7/2013 - 12/2015). Đề án công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn đến 31/12/2015 vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 5745/QĐ-UBND phê duyệt.

Thực tế, Hà Nội là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước, nhưng trước đó, TP chưa có cuộc tổng kiểm kê để nhận diện giá trị, lập danh mục và nắm bắt hiện trạng về hệ thống di tích trên địa bàn. Các đợt kiểm kê (nếu có), chủ yếu do các địa phương cấp quận, huyện hoặc phường, xã tổ chức thực hiện để phục vụ công tác quản lý của mình. Do vậy, số liệu các đợt kiểm kê này không đồng nhất, có địa phương chỉ thống kê di tích đã xếp hạng, có địa phương thống kê toàn bộ các di tích, công trình tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn.

Trước tổng kiểm kê, Hà Nội ghi nhận có 5.175 di tích. Qua đợt tổng kiểm kê, ngành văn hóa TP đã rà soát 7.966 di tích, địa điểm, công trình có trong danh mục di tích của các cấp quản lý và các công trình, địa điểm có dấu hiệu là di tích do địa phương giới thiệu trong quá trình khảo sát thực tế. Qua kết quả kiểm kê, ngành văn hóa Hà Nội đã đề xuất danh mục 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp TP, 3.487 di tích chưa xếp hạng. Theo ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội: “Không phải di tích xuất hiện mới mà đợt tổng kiểm kê đã nhận diện chính xác hơn các di tích”. Cũng theo ông Tiến: Mỗi di tích sẽ có lý lịch, thông tin riêng và khi cần thiết sẽ tìm ra một cách dễ dàng; khẳng định Hà Nội là địa phương có nhiều di tích nhất toàn quốc và là địa phương duy nhất thực hiện việc kiểm kê di tích có kết quả chi tiết".

Trong Quyết định 5745, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Sở VH&TT công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Hà Nội đến 31/12/2016; bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, quản lý theo quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động tăng, giảm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn TP; định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Hà Nội. UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn được UBND TP phân cấp quản lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và của TP về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.