Ngày 27-12, UBMTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh.

Hàng triệu m2 đất ở, đất nông nghiệp đã được người dân

hiến làm đường xây dựng NTM

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” MTTQ thành phố đã tổ chức hơn 9.900 hội nghị đại biểu nhân dân để các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân bàn việc của địa phương xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2013 toàn thành phố có 1.316.053 hộ đạt gia đình văn hóa (84%), 4.906 tổ dân phố và 1.323 làng đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Đặc biệt hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn thành phố thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 59 nghìn ha, nhân dân đóng góp được hơn 420 nghìn tỷ đồng, hơn 1,9 triệu ngày công và hiến hơn 95 nghìn m2 đất thổ cư, hơn 4,1 triệu m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. Toàn thành phố đã có 53 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 150 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí.

Anh Vũ