(HNMO) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016.

Ha Noi: Lap doan lien nganh kiem tra chuong trinh tin dung doi voi hoc sinh, sinh vien - Anh 1

Theo Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND TP Hà Nội, đoàn liên ngành có nhiệm vụ: kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các quận, huyện, thị xã và các ngành chức năng trên địa bàn về việc cho vay học sinh, sinh viên theo nội dung Kế hoạch kiểm tra số 59/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND TP; sau mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND TP; Đoàn tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND TP giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Hà Nội làm cơ quan thường trực có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện phục vụ các đoàn kiểm tra.

Lan Hương