Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc UBND các quận, huyện tập trung xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/11/2011.

Theo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi về tiến độ triển khai công tác xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ lập bảng biểu về tiến độ triển khai việc xử lý nhà siêu mỏng siêu méo, trong đó, ghi rõ tiến độ mà UBND các quận, huyện đã cam kết việc thực hiện này để thành phố tiện kiểm tra, đôn đốc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cũng yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai các biện pháp quyết liệt để thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết.

Đối với các quận, huyện chưa có báo cáo rõ về tiến độ hoàn thành việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, ông Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc UBND nộp kế hoạch triển khai cụ thể về UBND TP. Hà Nội trước ngày 7/11/2011.

Lam Nguyên