Hanoinet - Ngày 17.4, tại Hà Nội, Công ty TNHH Xêkaman 3 và Tập đoàn Vatech-Hydro GmbH (Áo) ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện và các dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy thủy điện Xêkaman 3 dưới sự chứng kiến của Đại sứ Áo tại Việt Nam và Tham tán thương mại nước CHDCND Lào.