(Chinhphu.vn) - Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ áp dụng bắt buộc một số khâu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua mạng, để nhân dân có thể ở nhà mà vẫn nhận được kết quả trả lời của các cơ quan hành chính.

Ảnh minh họa

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến về kiểm soát TTHC với các các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Từ tháng 4/2012, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã đồng loạt ban hành Kế hoạch triển khai công tác rà soát TTHC, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong quý II, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành 4 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ TTHC thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, lao động việc làm có yếu tố nước ngoài. Theo đó, số TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ là 10, số mới ban hành là 55.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện niêm yết công khai TTHC phục vụ công dân và doanh nghiệp tại trụ sở.

Tại buổi giao ban trực tuyến, các địa phương, sở ngành của Hà Nội đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc khi ở một số lĩnh vực, quy định về TTHC còn chồng chéo, bất cập, chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC còn chưa được chú trọng; việc tiến hành rà soát TTHC để xem xét sửa đổi, bổ sung còn chậm; hầu hết cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC còn kiêm nhiệm…

Trực tiếp lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc của các quận, huyện, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu thời gian tới, ngoài việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở, cần đẩy mạnh công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử Hà Nội, kết hợp với lấy ý kiến đánh giá của công dân với cán bộ, công chức tại “Một cửa” và công khai ý kiến đánh giá này.

Bên cạnh đó, TP khuyến khích việc ứng dụng chữ ký số, giải quyết TTHC trên môi trường mạng, đồng thời sẽ áp dụng bắt buộc ở một số khâu để nhân dân có thể ở nhà mà vẫn nhận được kết quả trả lời của các cơ quan hành chính. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi văn bản, giải quyết TTHC liên thông giữa các đơn vị nhằm giảm thời gian, chi phí.

Nhật Nam