Phần sang đường dành cho người đi bộ sẽ có bộ điều khiển tín hiệu; hạ vỉa và dùng sơn kẻ đường có màu, các cột đèn giao thông sẽ được trang trí với nút bấm và có âm thanh… là những đặc điểm nổi bật về thiết kế của dự án phát triển giao thông đô thị sắp được triển khai tại Hà Nội.