Theo thông báo mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội phát ra, các cá nhân hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội, các trang web bán hàng trên mạng internet (gọi tắt là thương mại điện tử) đăng ký, kê khai thuế.

Ha Noi huong dan dang ky, ke khai thue doi voi ca nhan kinh doanh thuong mai dien tu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan này, Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định: Công dân Việt Nam (cư trú tại Việt Nam) có hoạt động kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế và nếu doanh thu bán hàng hóa trên ngưỡng doanh thu chịu thuế (ngưỡng doanh thu quy định hiện hành là từ 100 triệu đồng/1 năm trở lên) có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân vào NSNN.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử qua mạng tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử qua mạng tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ những quy định đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nhận được tin nhắn từ cơ quan Thuế phản hồi thông tin lại theo mẫu khảo sát tại địa chỉ https://goo.gl/forms/Hv7VdD4rYUdPx0nw2 nếu có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhưng chưa đăng ký thuế.

Đồng thời thực hiện kê khai theo mẫu tờ khai quy định tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, gửi chi cục thuế nơi đặt cửa hàng hoặc nơi cư trú/ tạm trú để đăng ký thuế. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký thuế, cá nhân kinh doanh sẽ được cấp 1 mã số thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế nếu doanh thu kinh doanh trên ngưỡng doanh thu chịu thuế.

Trường hợp đã có đăng ký kinh doanh, có cửa hàng, cửa hiệu đã thực hiện thủ tục đăng ký thuế (đã được cơ quan Thuế cấp mã số thuế) thì phản hồi thông tin lại cho cơ quan Thuế theo mẫu khảo sát tại địa chỉ https://goo.gl/forms/Hv7VdD4rYUdPx0nw2 để hạn chế bị làm phiền sau này.

Nếu cơ quan Thuế phát hiện cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mà không chấp hành việc đăng ký, kê khai thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Vân