Công ty kỹ thuật Scomi Bhd (SEB) của Malaixia sẽ đề xuất dự án hệ thống xe điện một ray cho thành phố Hà Nội và hỗ trợ quy hoạch tổng thể mạng lưới xe buýt của Hà Nội.