Sáng ngày 29 - 6, Hội Người cao tuổi Hà Nội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

Năm 2011, năm đầu tiên Hội người cao tuổi Thành phố bắt đầu thực hiện chính sách theo Luật Người cao tuổi bằng việc chúc thọ, mừng thọ được quy định rất cụ thể cho từng độ tuổi. Đối với các cụ tuổi từ 80 trở lên không có lương hưu thì được hưởng chế độ trợ cấp xã hội 250.000 đồng/tháng, thống nhất tổ chức mừng thọ các cụ vào dịp tết Nguyên đán hàng năm. Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Ngọc, Phó Ban thường trực Hội người cao tuổi Hà Nội cho rằng: Trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ Hội viên và nhân dân trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục xây dựng, củng cố Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu mới theo Luật Người cao tuổi... N. Phượng