(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu".

Sản xuất đồ gia dụng tại Công ty Kim khí Thăng Long. Ảnh: Nhật Nam

Theo kế hoạch, Sở Công thương có trách nhiệm xây dựng nội dung, lựa chọn và tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị tư vấn, qua đó thẩm định hồ sơ tư vấn, trình UBND thành phố quyết định giao cho đơn vị tư vấn thực hiện chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp…

Trong năm 2013, chương trình này tập trung vào đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng, quảng bá thương hiệu với chuyên gia trong và ngoài nước; dự kiến hỗ trợ khoảng 60 doanh nghiệp trong việc tra cứu, xác định và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên lãnh thổ Việt Nam, tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của thành phố; hỗ trợ 8 doanh nghiệp trong việc đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng lô gô và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ 3 doanh nghiệp tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ 25 doanh nghiệp tuyên truyền marketing, quảng bá các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; hỗ trợ 25 doanh nghiệp trong việc bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp khi có tranh chấp hoặc các dấu hiệu vi phạm đến nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ theo kế hoạch này là hơn 10,3 tỷ đồng, trong đó Quỹ Xúc tiến thương mại hỗ trợ gần 7,32 tỷ đồng, còn lại do doanh nghiệp đóng góp.