Sáng 17-1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).

Báo cáo của Hội đồng thi đua khen thưởng TP Hà Nội cho biết, năm qua phong trào thi đua yêu nước của TP tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố và các đơn vị đã phát động thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc… Qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần mạnh mẽ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

A.Anh