TP - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi về công tác tuyên tuyền, trang trí, vệ sinh môi trường phục vụ đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV.

Theo đó, yêu cầu các quận, huyện chuyển nội dung cụm panô, mô hình từ tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm sang chào mừng đại hội Đảng bộ TP; Các công viên, vườn hoa giữ lại và duy trì trang trí những bồn hoa, chậu hoa sau Đại lễ để phục vụ đại hội Đảng bộ TP tại các khu vực hiện có và bổ sung thêm điểm.