Đây là nội dung công văn số 6268/UBND-BCĐ yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố; Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng quận, huyện thị xã tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn Hà Nội.

Ha Noi: Don doc thu hoi no thue tai cac doanh nghiep no trong diem - Anh 1

Theo chỉ đạo của UBND TP, Cục thuế TP Hà Nồi cần tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng, rà soát số liệu nợ và phân loại chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, Cục thuế cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận với người nộp thuế, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

UBND TP giao Cục thuế TP Hà Nội rà soát, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để trực tiếp đôn đốc hoặc tham mưu Ban chỉ đạo có kế hoạch làm việc và đôn đốc thu hồi nợ thuế trực tiếp tại một số doanh nghiệp nợ trọng điểm. Các đơn vị có liên quan đánh giá kết quả công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng từng tháng và lũy kế 9 tháng đầu năm để đề xuất biện pháp quyết liệt thu hồi nợ.

Hương Ly