Bốn cây cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống với tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng sẽ giúp đồng bộ hóa hệ thống giao thông, kết nối tốt hơn giữa các quận, huyện với trung tâm Hà Nội.

Hữu Nhân - Văn Chương