Ngày 24/3, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2011-2016), trong đó đặt mục tiêu phát triển đa dạng các hình thức bảo trợ, chăm sóc, vận động xây dựng quỹ hội nhằm thực hiện có hiệu quả, thiết thực trợ giúp người tàn tật và trẻ mồ côi, tạo điều kiện cho họ vươn lên, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Hội đưa ra nhiều giải pháp cần tập trung như: mở rộng hình thức vận động ủng hộ quỹ Hội, hướng vận động tập trung vào các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn kinh tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước... với phương châm “Vận động tại chỗ, trao quà tại chỗ”. Đồng thời, chắp nối với các tổ chức phi Chính phủ thông qua những mối quan hệ mới; xây dựng nhiều chương trình, dự án có tính khả thi cao (nhằm trợ giúp cơ bản, lâu dài); quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích, hiệu quả các nguồn kinh phí, quỹ, hiện vật được tài trợ... Theo kế hoạch, phấn đấu trong 5 năm (2011-2016) có từ 1.000-1.200 người thuộc diện này được dạy nghề và 75% số họ sau học nghề sẽ có việc làm, có thu nhập; vận động nguồn tài trợ từ 1.000-1.500 xe lăn cấp cho người tàn tật có nhu cầu xe lăn; tặng 1.000 suất học bổng cho trẻ mồ côi nghèo vượt khó học giỏi... Thành phố Hà Nội hiện có trên 100.000 người tàn tật và gần 9.000 trẻ mồ côi nghèo, phần lớn sống ở vùng nông thôn thuộc các huyện nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội đã tiến hành trao 5.982 xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; 1.316 xe đạp và 1.424 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các cháu học sinh mồ côi và con thương, bệnh binh nghèo học giỏi của thành phố; tổ chức 20 lớp dạy nghề cho 537 người khuyết tật và trẻ mồ côi; 1.527 bệnh nhân nghèo được Hội tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật mắt do đục thủy tinh thể.../.