ANTĐ - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kê khai thuế qua mạng, tính đến đầu tháng 11-2013 là gần 84.000, chiếm trên 80% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 26% so với cuối năm 2012.

Hàng tháng, số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng thành công đạt trên 95% (số còn lại chưa khai thuế kịp thời thường nghẽn mạng hoặc lỗi cài đặt phần mềm của doanh nghiệp).

THÁI NGUYÊN