Sau khi thành lập Đoàn kiểm tra công vụ, Hà Nội sẽ đột xuất kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, quận huyện…

Hà Nội sẽ dành 1,5 tháng để kiểm tra công vụ. Ảnh IT

Đoàn kiểm tra công vụ vừa được Sở Nội vụ Hà Nội thành lập. Từ giữa tháng 2 đến 31/3/2014, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Cụ thể Đoàn sẽ tiến hành kiểm công vụ đột xuất đối với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014"; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức và công dân; thực hiện Quyết định số 03 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, năm 2014, thành phố xác định là "Năm trật tự và văn minh đô thị", kỷ cương hành chính sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong thời gian này Sở sẽ tham mưu, xác định trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực trật tự đô thị, như lĩnh vực thanh tra đô thị, công ty môi trường, các đơn vị sự nghiệp có liên quan đến văn minh đô thị, để đội ngũ cán bộ luôn có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Ngoài ra Sở sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra, phát hiện những vấn đề nổi cộm để xử lý, thực hiện thành công "Năm trật tự và văn minh đô thị" đề ra.

Bên cạnh đó Sở cũng tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong những năm tới, tập trung đào tạo đưa về vùng xa trung tâm nơi đang thiếu cán bộ.

Thành Nam