Sở Thương mại Hà Nội vừa cho biết, ngày mai (1/4) việc cấm bán hàng rong tại địa bàn Hà Nội sẽ chưa được áp dụng...