Ngày 12.2, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan hành chính là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Công chức có thể cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng không được nhân danh cơ quan để phát ngôn.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cũng phải trực tiếp làm nhiệm vụ người phát ngôn về các sự việc trên địa bàn, không được ủy quyền. Trong các vụ việc đột xuất, người phát ngôn phải thông tin trong vòng 24 giờ. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 16.2.

Hải Phong