(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 4581/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác đặc xá năm 2010.

UBND TP yêu cầu tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và quần chúng trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng. Các sở LĐ-TB&XH, y tế và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, cấp giấy chứng nhận, xác nhận, giám định tình trạng sức khỏe và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá. Riêng với CATP, UBND TP Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2010 theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. CATP có trách nhiệm chỉ đạo CA các quận, huyện, thị xã nắm chắc tình hình những người được đặc xá về cư trú tại địa phương để có kế hoạch giúp đỡ, quản lý, kịp thời xử lý nghiêm minh những người có hành vi tái phạm và vi phạm pháp luật.