Ông Đặng Vũ Nhật Thăng, Giám đốc Ban quản lý Dự án hạ tầng Tả Ngạn, chủ đầu tư Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy cho biết: Cầu Vĩnh Tuy sẽ thông xe vào 2/9/2009.