Bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định “có thể thực thi được nguồn lực cho các qui hoạch ngành vừa được HĐND thông qua. Vấn đề cơ bản bây giờ là làm sao huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách”. Ông cho biết:

- 5 quy hoạch này đều là các quy hoạch chuyên ngành hết sức quan trọng. Mỗi quy hoạch đều phải tính đến nhu cầu về các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để thực thi quy hoạch. Tôi cũng lưu ý, đây là quy hoạch 10 năm, có những mục tiêu trong quy hoạch là tầm nhìn và định hướng cho 20 năm sau.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo

Trước tiên, về cơ cấu nguồn vốn, đối với các ngành kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, vốn ngân sách chỉ khoảng 10%, chủ yếu để hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, còn lại 90% huy động từ các thành phần kinh tế khác. Nhưng với các ngành xã hội như giáo dục và đào tạo, y tế thì nguồn ngân sách phải chiếm tỷ trọng lớn với vốn ngân sách chiếm 65%, còn 35% là huy động từ xã hội.

Nguồn vốn ngân sách được chúng tôi tính toán dựa vào khả năng thu ngân sách của TP Hà Nội trong 5 năm tới, còn lại dựa vào khả năng thu ngân sách của 5 năm tiếp theo để tiếp tục phân bổ.

Trên cơ sở này, tôi có thể khẳng định là có thể thực thi được nguồn lực này, vấn đề cơ bản bây giờ là làm sao huy động được nguồn vốn ngoài ngân sách. UBND TP cũng đã tính đến việc xây dựng và ban hành những cơ chế chính sách hấp dẫn để huy động nguồn vốn này sau khi các quy hoạch được thông qua.

TP sẽ cân đối nguồn vốn xã hội hóa như thế nào để tránh hiện tượng lạm thu, tận thu?

- Khi xã hội hóa thì một trong những vấn đề đặt ra là phải kiểm soát được vấn đề về giá và thu phí. Đây chính là vấn đề chúng ta phải khắc phục trong công tác xã hội hóa vừa qua.

Hà Nội có đưa ra chế tài, biện pháp nào buộc các chủ đầu tư hay các quận, huyện thực hiện nghiêm quy hoạch không, thưa ông?

- Tất nhiên, UBND TP sẽ ban hành quy chế quản lý các quy hoạch này. Trên cơ sở quy chế đó, chúng ta sẽ phải thực thi nghiêm túc để bảo đảm quy hoạch được thực hiện. Đương nhiên, khi thực hiện, nếu có biến động, phát sinh thì có thể điều chỉnh.

Xin cảm ơn ông!

Sau 3 ngày làm việc, thông qua 5 Nghị quyết quy hoạch chuyên ngành về các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, công nghiệp, thương mại và cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, sáng qua - 5/4, kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã bế mạc.

5 Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp này tập trung vào những ngành, những lĩnh vực kinh tế xã hội chủ yếu, quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm; là một bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

H.G(ghi)