Cảm ơn mẹ Bi- bon nhưng bộ quây cũi đệm kia bán xong mất rồi còn đâu. Mẹ nào có thì lại pm mình vậy nhé.

Cảm ơn mẹ Bi- bon nhưng bộ quây cũi đệm kia bán xong mất rồi còn đâu. Mẹ nào có thì lại pm mình vậy nhé.