Các tuyến phố, khu vực trang trí chiếu sáng là 26 tuyến phố, trục đường, còn trang trí cây hoa là 4 công viên, vườn hoa và 8 tuyến đường, quảng trường...

Ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến thời điểm này, phương án trang trí cây hoa, chiếu sáng tại các tuyến đường, vườn hoa trên địa bàn thành phố phục vụ Đại lễ đã hoàn tất. Trong đó, các tuyến phố, khu vực trang trí chiếu sáng là 26 tuyến phố, trục đường, còn trang trí cây hoa là 4 công viên, vườn hoa và 8 tuyến đường, quảng trường. Ngoài ra, thành phố cũng đã đồng ý cho lắp đặt hệ thống trang trí chiếu sáng tại một số cầu bắc qua sông Hồng. Tổng kinh phí 95 tỷ đồng. T.B