Mật độ phương tiện tham gia giao thông ở Hà Nội luôn quá tải, nhất là trong giờ cao điểm nên hầu hết các nút giao thông đều vượt quá khả năng thông xe. Hiện tại các tuyến nút giao thông đều quá tải khoảng 200%.