Mốc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến rất gần trên chiếc đồng hồ đếm ngược đặt ở khu vực trung tâm. Thế nhưng, cho đến nay, diện mạo thủ đô lại không ngừng bị nhếch nhác, biến dạng bởi những căn nhà “siêu mỏng”, “siêu méo” đang có nguy cơ ngày càng lan tràn ở khắp mọi nơi.