(VEN) - Ngày 18/4 tại Hà Nội, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nội, Ban Tuyên giáo - Hội Phụ nữ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong các hộ gia đình, đồng thời trao tặng danh hiệu Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu năm 2011 trên địa bàn thủ đô.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, hiện Hà Nội có hơn 400.000 hộ gia đình. Trong năm 2011, ECC Hà Nội cùng Hội Phụ nữ thành phố đã phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình đến các quận, huyện nội và ngoại thành của thành phố. Kết quả là đã có hơn 100.000 hộ gia đình đăng ký tham gia, trong đó có 45.000 hộ đạt chứng nhận Gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 40 hộ gia đình tiêu biểu đạt chứng nhận Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu.

Cùng với thành công của năm 2011, theo ông Đào Hồng Thái - Giám đốc ECC Hà Nội, năm 2012, ECC Hà Nội dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các hộ gia đình trên địa bàn thủ đô. Đồng thời, để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu thì chính những hộ gia đình tiêu biểu được tuyên dương lần này sẽ là các hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm tại địa phương, khu dân cư./.

Bảo Ngọc