(InfoTV) - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 8 tháng đầu năm 2010, có 1792 hộ dân Hà Nội đã được mua nhà theo Nghị định 61/CP.

- Bán nhà theo Nghị định 61: Sẽ thực hiện đến hết năm 2010 Theo đó, số diện tích nhà ở đã được các đơn vị bán nhà của Thành phố bán là 45.709 m2, số tiền của bán nhà thực nộp ngân sách 162,4 tỷ đồng; doanh thu bán nhà đạt 223,6 tỷ đồng và đã cấp được 1134 Giấy chứng nhận. Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đến nay Thành phố đã đã thụ lý 43 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 31 hồ sơ, đang giải quyết 12 hồ sơ. Ngoài ra xác lập sở hữu toàn dân được 32 trường hợp. Tính đến thời điểm này, Sở đã dự thảo Quy chế quản lý quỹ nhà biệt thự, bán nhà trong khu phố cổ, cũng như giá bán đối với các trường hợp mua chuyển dịch nhà, đất quy về một chủ. Hiện nay Sở đang lấy ý kiến đóng góp của các Sở, ngành về vấn đề này để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. InfoTV Thúy Ngân