(HQ Online)- UBND TP. Hà Nội vừa quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính cho Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và phòng đại dịch ở thành phố Hà Nội năm 2013 (Dự án VAHIP Hà Nội).

Tiêm vắc-xin cúm gia cầm tại một xã ở huyện Thường Tín (Hà Nội). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao cho Ban Quản lý dự án VAHIP Hà Nội với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng thực hiện dự án trong năm 2013. Với nguồn kinh phí này, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế hành chính sự nghiệp khi được điều động sang công tác chuyên trách hoặc phân công công tác kiêm nhiệm tại Ban Quản lý dự án VAHIP Hà Nội được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 219/TT-BTC ngày 19-11-2009 và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26-12-2011 của Bộ Tài Chính.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp từ Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam.

Minh Châu