(VietQ.vn) - Tin tức từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Nam, trong các năm gần đây, Tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở KH&CN tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng cho doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) hàng năm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam đã có các chỉ đạo cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nam xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức hoạt động tuyên truyền về GTCLQG trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Webside của Chi cục và gửi công văn mời các doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Theo quy định tại Thông tư số: 11/2009/TT-BKHCN ngày 6 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về GTCLQG, năm nào cũng có các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký dự giải. Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Bê tông Dự ứng lực FECON - Cụm công nghiệp Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã đạt Giải vàng GTCLQG.

Trên cơ sở các hồ sơ mà Hội đồng Quốc gia về Giải thưởng GTCLQG quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nam đã tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự, tham mưu thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Hà Nam và tổ chức đánh giá theo quy định.

Như trường hợp của Công ty Cổ phần Bê tông Dự ứng lực FECON, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Hà Nam năm 2011 đã đánh giá cao những kết quả đã được về mọi mặt trong những năm qua của doanh nghiệp này theo các tiêu chí xét duyệt của Giải thưởng và nhất trí đề nghị Hội đồng GTCLQG xét trao tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2011 cho doanh nghiệp.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nam cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia GTCLQG.

Ha Nam: Tang cuong ho tro doanh nghiep du Giai thuong Chat luong Quoc gia - Anh 1

Công ty Cổ phần Bê tông Dự ứng lực FECON tỉnh Hà Nam đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2011. Ảnh: N. N

Chi cục cũng công bố tới doanh nghiệp tỉnh Hà Nam các Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia gồm:

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tham mưu cho Giám đốc Sở lập Hội đồng sơ tuyển xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; gửi Hồ sơ về Hội đồng quốc gia đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia.

- Kết quả được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN để trả lại cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường Công văn.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia;

+ Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia;

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan);

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao);

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao);

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

- Số lượng: 05 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hằng năm.

- Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

- Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 15 tháng 8 hằng năm.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.

* Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

* Kết quả thực hiện TTHC:

- Trường hợp đủ điều kiện: Quyết định trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; Giấy chứng nhận; Cúp.

- Trường hợp không đủ điều kiện: Công văn thông báo...

Hồng Anh