Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý để Bộ Tài chính ứng trước 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ tỉnh Hà Nam thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch cho 6 xã khu C, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.