Cuốn sách nổi tiếng của học giả Hoàng Xuân Việt (1930-2014) vừa được Cty sách Huy Hoàng ra mắt ấn bản mới.

Guong thay tro - Anh 1

Trong cuốn sách “Gương thầy trò”, học giả Hoàng Xuân Việt đã dẫn dắt 7 điều luật nền tảng căn bản tạo nên tình thầy trò, nó tiềm tàng và được lưu giữ từ xưa cho đến tận bây giờ.

7 điều luật nền tảng làm nên tình thầy trò bao gồm các mặt: trí tuệ, ý chí, lương tâm, tình cảm, cách xử thế, tri ân và hành động. 7 điều luật giống như kim chỉ nam giúp môi quan hệ giữa thầy và trò trong xã hội gắn kết sâu sắc.

Cuốn sách “Gương thầy trò” vốn được ra đời vào thập niên 70 của thế kỷ XX. Bản in lần này được in theo bản thảo do gia đình lưu giữ, có tham khảo thêm bản in được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia đồng thời bổ sung các hình ảnh minh họa để cuốn sách sinh động và gần gũi hơn với bạn đọc trẻ.

Thư Thư

Từ khóa

thầy trò gương thầy trò